open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Yerli Ekip

Soma demo sahasındaki yerel çalışma ekibi şimdilik 5 kuruluştan oluşmakla beraber bu sayı 8 kuruluşa çıkacaktır

Yerel ekipten SEAŞ demo sahasının sahibi ve yatırımı yapacak olan proje ortağı, SOMA Belediyesi demo sahasının bulunduğu yerel yönetim,  İTÜ enerji modellemelerini yapacak proje ortağı, TUBİTAK bölgesel ısıtma sisteminin tasarımını yapacak proje ortağı, MIR AR-GE merkezi ısıtma/soğutma sistemi tasarlama ve uygulamadan ile dağıtım sisteminin tasarım ve uygulamasından sorumlu proje ortağıdır.

 

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129