open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

SEAŞ

Soma’da 1913 yılından itibaren kömürün varlığı bilinmektedir, ancak 1953’de santral kurulması gündeme gelmiştir. Bu nedenle 21 Ekim 1953 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla 2 x 22 MW’lık Soma-A Termik Santralının Kurulmasına karar verilmiştir.

İletişim

Website 
www.seas.gov.tr

Mr. Ugur Tekir
ugur.tekir@seas.gov.tr

Cityfied

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129