open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Proje ile İlgili Genel Bilgi

Avrupa kentlerini ve kentsel ekosistemlerini,  geleceğin akıllı kentlerine dönüştürecek   sistemik, entegre ve yaygılaştırılabilir bir ‘strateji’ .

CITyFiED projesi, bu ‘Stratejiyi’ geliştirmeyi hedefliyor. Odağında enerji talebini düşürmek ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımını arttırarak sera gazı salımlarını azaltmak var. Bunu, yapı yenilemede yenilikçi teknoloji ve yöntemleri uygulayarak, enerji sistemlerinde bilişim teknolojilerini hayata geçiren akıllı şebeke ve ulaşım örneği yaratarak ve bölgesel ısıtma uygulamalarını gerçekleştirerek  yapmayı hedefliyor.   

 

Projenin 5 ana unsuru var:

  1. Laguna de Duero-Valladolid (İspanya), Soma (Turkiye) and Lund (İsveç) da gerçekleştirilecek  büyük ölçekli, entegre bölge uygulamaları.
  2. Kent kümeleri ve kentler arasında geniş bir çıkar birliği grubu oluşturarak tekrarlanabilme ve yaygınlaşma potansiyelini yükseltmek .
  3. Enerji etkin kentsel bölge yenileme eylemleri için yenilikçi ve maliyet etkin yöntem ve planlama süreçlerinin geliştirilmesi.
  4. Kentsel bölgeleri "sıfıra yakın enerji bölgelerine" dönüştürecek stratejileri destekleyecek iş modellerinin geliştirilmesi.
  5. Yaygınlaştırma ve bilgilendirme.
Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129