open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Kent kümesi

Proje sonuçlarının tekrarlanabilirliğini güvenceye alacak ve CITyFiED konsorsiyumu ile yakından bağlantılı bir kent grubu. 

CITyFiED kent kümesi, konsorsiyuma sıkıca bağlı bir kent grubunu ifade etmektedir.  Bu kümenin amacı, Projenin başlangıç aşamalarından itibaren, "sıfıra-yakın enerji, kentsel bölgeler" gerçekleştirmede   kanıtlanmış teknik ve önlemlere dayalı, Laguna-Valladolid, Soma ve Lund Proje sonuçlarını, söz konusu kümeye yaygınlaştırmaktır.

Bu sonuçları gösterebilmek için kümeye ait her kent, seçilmiş bir kent bölgesi için niceliksel    (örneğin kWs/m2 bazında enerji tüketimi) ve niteliksel (örneğin hane halkı mülkiyet türü) veriler toplamışlardır. CITyFiED konsorsiyumu bu seçilmiş bölgelerle ilgili bir sanal senaryo üzerinde çalışacaktır. Bu sayede her kent, seçilen teknik ve önlemlerin gerek enerji tasarrufları bakımından gerekse yaşam kalitesi bakımından faydalarını görebilecektir.

CITyFiED Kent Kümesi aşağıdaki kentlerden oluşmaktadır: 

Botkyrka ve Värmdö (İsveç), İzmir (Türkiye), Ludwigshafen (Almanya), Málaga ve Valladolid (İspanya), RoveretoNapoliSalernoUdineFloransa (Italya).

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129