open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Genişletilmiş İlgi Grubu

40 dan fazla kenti içeren bir İlgi Grubu oluşmuştur.  Bu grup  tüm sonuçların paylaşıldığı, CITyFiED teknik ve yöntemlerine dair uygulama yapılan kentlerin deneyimlerinin paylaşıldığı bir  Grup olacaktır. 

İlgi Grubu, proje sonuçlarının başka kentlerde tekrarlanmasına yönelik ikinci bir daire oluşturacaktır. 40’dan fazla kentin yeraldığı bu gruptaki kentler uygulama deneyimlerini ve sonuçlarını paylaşacak ve kendileri hayata geçirme potansiyelini göreceklerdir.

CITyFiED projesi, bu İlgi Grubuna katılmak isteyen kentleri davet etmektedir. 

İletişim

Mr. Alec-Walker Love 
ale.walker-love@cityfied.eu

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129