open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Cityfied Projesi Final Konferansı

Avrupa kentlerini ve kentsel ekosistemlerini,  geleceğin akıllı kentlerine dönüştürecek  sistemik, entegre ve yaygılaştırılabilir bir ‘strateji’  geliştirmeyi hedefleyen 5 yıllık CITyFIED projesinin son yılını geride bırakıyoruz.

Odağında enerji talebini düşürmek ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımını arttırarak sera gazı salımlarını azaltmak olan proje kapsamında en önemli bilimsel ve teknik amaç bütüncül bölgesel yenileme ve kent ekosistemlerin planlaması ve enerji verimliliği konularını geliştirmek için yenilikçi teknoloji, metod ve çözümlerin tanımlanmasıdır. Bu amaçla;

  • Bölgesel seviyede yapı yenileme
  • Bölgesel ısıtma ve soğutma
  • Sıfır enerji bölgelere doğru elektrik enerjisi üretim/yönetimi ve dengelemesi planlanmaktadır.

Soma / Manisa’da da bu amaçlara yönelik birçok iyileştirme planlanmıştır. Binalarda pasif önlemler (bina kabuğu, tavan ve bodrum izolasyonu), enerji verimli aydınlatma, solar kollektör, güneş enerjisi sistemi uygulamaları bu faaliyetlerin başında gelirken ilçede bulunan kömür yakıtlı termik santralin atık ısısından faydalanarak uygulama sahasındaki binaların ısıtılması planlanmıştır. Bunu yaparken yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi de öngörülmüştür. (Bölgesel ısıtma sisteminde kullanılmak üzere özel RTP boru kullanımı, radyant ısıtma sistemi gibi, ). 

Toplam 41.158 m2 alanda planlanan bütün bu iyileştirmeler Soma termik santralinin özelleştirilmesi sürecinde önce bekleme dönemine girdi ardından EÜAŞ yönetiminin aldığı idari bir karar ile uygulamalar duruduruldu. Binaların yaklaşık % 20’sinde iyileştirmeler yapılabildi. 

Tüm bu gelişmelere rağmen projede gerçekleştirilen enerji verimliliği ve uygulanmamış olsa da geliştirilen uygulamalar bu son konferansda sunulacaktır. Konferans ARI 6 Teknokent binasında gerçekleştirilecektir. 

15 Şubat 2019 – CITyFIED Final Konferans

Speaker / Subject

Time

DEM – Cityfied Projesi ile ilgili genel bilgi

9:30

Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları

Doç Dr Hatice Sözer - İTU  Enerji Enstitüsü

9:50

BIM ile Entegre Kullanıcı Odaklı Bina Performans Değerlendirme Sistemi

Doç. Dr. Esin Ergen – İTÜ İnşaat Fakültesi

10:10

Termik Santrallerin Atık Isısı ile Bölgesel Isıtma ve Isı Depolama Sistemleri

TUBITAK MAM

10:30

Sorular ve Kahve Arası

10:50

Ön izolasyonlu, takviyeli termoplastik, bölgesel ısıtma boruları (RTP)

Düşük sıcaklıkta bölgesel ısıtma (LTDH) sistemleri için konutlarda radyant panel kullanımı

MIR AR-GE

11:20

Akıllı Şehirlerde Enerji IoT Platformu ile Dijital Enerji Yönetimi

REENGEN

11:40

Akıllı Bölgesel / Kentsel Yenilenmelerde Yerel Yönetim Tecrübeleri

Katılacak Belediyeler:

Kartal Belediyesi

Tepebaşı Belediyesi

Kadıköy Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Maltepe Belediyesi

12:00

Kapanış

13:00

  

                                      

 

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129