open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

UYGULAMA SAHALARI

Laguna de Duero (Valladolid), Lund ve Soma; farklı bölge ve bina tipolojileri, sahiplik modelleri, bölgesel ısıtma ve soğutma düzenleri ve düşük voltajlı dağıtım için elektrik üretimi konularında uygulamaya dönük kent düzeyinde farklı yenileme senaryoları olan, Avrupa’nın stratejik bölgelerinde bulunan şehirlerdir.

Bu kentler, proje hedefleri ile uyumlu olarak bölgesel yenileme konusunda bütüncül yaklaşımlar geliştirmektedir (büyük ölçekli uygulama, projeyi çoğaltma potansiyelinin maksimize edilmesi, yenilikçi ve maliyet avantajı olan metodolojiler geliştirilmesi, yaygınlaştırma). Tüm ana teknolojik konular, ciddi enerji tasarrufu sağlamak ve çok az enerji tüketen ve CO2 emisyonu düşük binalar için (binaların yenilenmesi, bölgesel ısıtma tesisi ve düşük voltaj elektrik dağıtımı) her kentte sistematik bir yaklaşımla ele alınacaktır. Her lokasyonun iddialı enerji hedefleri ve yüksek tekrarlanabilirlk potansiyeli olduğundan kendine özgü uygulama kapasitesi bulunmaktadır. 

Laguna de Duero – Torrelago Bölgesi

Laguna de Duero,Valladoid metropolitan şehrinin çevresindeki belediyelerden biri ve Castilla y Leon bölgesinin başkentidir. Bu metropol alanı 1,000 km2’yi kapsamaktadır. Mevcut durumda, 416,000’inin üzerinde yaşayan bulunmaktadır.

Torrelago uygulama saha bölgesi yenileme çalışmaları 2 aşamada gerçekleştirilecektir. Her aşamada çalışılacak bina ve konut sayısı aşağıda yeralmaktadır:

  • Aşama 1: 12 katlı 12 bina, her katta 4 apartman dairesi, ortalama 100 m2’lik 576 konut. Bu binalar 1977 yılında inşa edilmiştir.
  • Aşama 2: 12 katlı 19 bina, her katta 4 apartman dairesi, ortalama 100 m2’lik 912 konut. 11 bina 1979 yılında, 8 bina 1981 yılında tamamlanmıştır.

Gerekli Bilgiler

Bina N° 31 bina
Konut N° 1,488 konut
Yararlanıcı N° > 4,000 yaşayan
Yararlanıcı sayısının nüfusa oranı % > 18%
Müdahale edilecek yapılı alan m2 140,000 m2

Lund – Linero District

Lund, orta büyüklükte araştırma-ağırlıklı sanayii olan bir üniversite şehridir. Linero bölgesi, Eddan ve Havamal bloklarının 1970’lerin başında inşa edildiği toplamda yaklaşık 2000 yaşayan olan 681 apartman dairesinden oluşan 28 üç seviyeli konuttan oluşan bir bölgedir. Eddan ve Havamal toplu konut şirketi Lunds Kommuns Fastighets (LKF) ‘e aittir.  Linero bölgesinin yenilenmesi, yaşayanların ödeyebileceği, maliyeti düşük yüksek enerji standartları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kraftringen, Lund’daki enerji dağıtıcısı, büyük ölçekli bölgesel ısıtma birimini işletmektedir. Toplam üretilen bölgesel ısıtma yılda 1,100 GWs düzeyindedir, bunun 960 GWs’i Lund, Lomma ve Eslöv şehirlerini kapsayan toplu bölgesel ısıtma sistemine verilmektedir. Bölgesel ısıtmanın ısı kaynağı zamanla doğalgazdan jeotermal, atık ısı ve biyo kütle kaynaklarına  çevrilmiştir. Amaç 2020’ye kadar tüm fosil yakıtların kaldırılmasıdır. Son 20 yılda Lund’da bölgesel ısıtmanın yaygınlaşması ile eski fosil yakıt kazanları bölgesel ısıtma ile değiştirilmiş ve  emisyonlarda büyük azaltım sağlanmıştır.

Gerekli Bilgiler

Bina N° 28
Konut N° 681
Yararlanıcı N° > 2,000
Müdahale edilecek yapılı alan m2  40,400 m2

Soma – Manisa Province District

Soma’da 90,000 kişi yaşamaktadır: Türkiye’nin batısında Manisa şehrine bağlıdır. Yerel üretilen linyiti yakan SOMA termik santralinin ürettiği elektrik, ısınma amacıyla yine linyit kömürü kullanılmaktadır.

Soma kentinde binalar kömür kullanan ısıtma sistemleri ile ısıtılmaktadır. Konutların % 70’i eski tip sobalarla, % 30’u ise merkezi ısıtma kazanlarına bağlı radyatör sistemleri ile ısıtılmaktadır.

Pilot uygulama sahası ısıtma alanı yaklaşık 40,000 m2’den oluşmaktadır. Bu alanda 346   apartman dairesi bulunmaktadır. Konutların pencere ve kapılar haricindeki dış yüzey alanı yaklaşık 34,306 m2’dir. Uygulama sahasındaki binalar SOMA Elektrik Üretim ve Dağıtım şirketine aittir ve personele tahsis edilmiştir. Uygulama sahasındaki toplam nüfus yaklaşık 1,500 – 2,000’dir.

Gerekli Bilgiler

Bina N° 82
Konut N° 346
Yararlanıcı N° > 2,000 residents
Müdahale edilecek yapılı alan m2  40,000 m2

 

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129